Versioon 5.5

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Lisandub PDF-i genereerimise funktsionaalsus. Versioonis 5.5 saab PDF-vormingusse genereerida ainult RTF-faile ja ainult allkirjastamise ajal.
 • Allkirjastamise tegevuse juures dokumendi logis näeb, millisel viisil dokument allkirjastati (mobiil-IDga, id-kaardiga).
 • Automaatselt imporditud menetlusdokumendid on kuni registreerimisnumbri saamiseni näha ka saabunud elektrooniliste dokumentide menüüs.
 • Imporditud registreerimata menetlusdokumendi, mille ekraanivormil on häälestatud, et registreerimisnumber peab tekkima dokumendi esmasel salvestamisel, andmevormil on registreerimise nupp.
 • Dokumendi importimisel DVK-st asendatakse viitefailide nimes "valed" sümbolid allkriipsuga ja pikk nimi lühendatakse.
 • Toimiku klassifikaatoris saab väljale "Säilitusaeg" sisestada ka teksti.
 • Ekraanivormi eksport/import sisaldab ka vormiga seotud protsessid.


Sisaldab järgmisi veaparandusi:

 • Kui allkirjastamise ajal juhtub tehniline probleem, siis allkirjastamine katkestatakse ja konteinerit ei moodustata, tööülesanne säilib.
 • Parandati veateadete saatmist administraatorile, kui Postipoiss ei saa välisest postkastist e-kirju mingil põhjusel kätte või Postipoiss ei saa postkastiga ühendust.
 • Kui importida saabunud e-kirja manuses olevat XML-faili, mille sees on juurdepääsupiirangu andmed, siis need andmed kantakse igal juhul ka dokumendile.
 • Asutuse administraatorile lisati õigus muuta välja „Grupid“ väärtust isikute klassifikaatoris.

 

Põhjalikum kirjeldus: Lühikirjeldus versioonile 5.5.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid