2021

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Uus dokumendi väli - struktuuriüksus.
 • Täistekstotsingu tulemuse Excelisse kandmise võimalus.
 • Toimikule kasutajale nähtava selgituse lisamise võimalus.
 • Kasutajarollidele lubatud tegevuste korrastamine.
 • Ametinimetuste klassifikaatori muutmine.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Kõikide failitüüpide kasutamine dokumendi mallile saatmisel.
 • Saabunud e-kirjade teavitus.
 • Saatmata dokumente näevad kõik administraatorid.
 • Kasutajarollide ümbernimetamine.
 • Kasutajate automaatne mitteaktiivseks tegemine.
 • Dokumendi küsimusse lisamise piirangud.
 • Tööülesannete liikide ümbernimetamine.
 • Mitme asutuse Postipoisis asutuse vahetamine.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Juurdepääsupiirangu andmete automaatne dokumendile toomine.
 • Saatmisviisidele selgituste lisamine ja kasutajale näitamine.
 • E-kirja importimisel genereeritava rtf-faili malli muutmine ja faili genereerimise korra seadistamine.
 • Abitekstiaken.
 • Dokumendi menetlemise tööaknas pärast jõustumist teadmiseks tööülesande saajate näitamine.
 • Dokumendi edastamine allkirjastamiseks teise asutuse Postipoissi.
 • Teise asutuse Postipoissi edastatud tööülesande ärategemisel või tagasikutsumisel edastajale e-kirja saatmine.

 

Põhjalikum kirjeldus: Lühikirjeldus versioonile 5.9-05.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Mobiil-ID liidestus Sertifitseerimiskeskuse teenusega REST API.
 • Ühes Postipoisis mitme asutuse kasutusele võtmise edasiarendus.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid