2020

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Riigi autentimisteenusega (TARA) liidestus.
 • Sihtnumbrite klassifikaatori uuendus.
 • Ühes Postipoisis mitme asutuse kasutusele võtmise edasiarendus.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Dokumendimallide kasutamine.
 • Juurdepääsupiirang dokumendi kopeerimisel, lisamisel küsimusse.
 • Salvestatud päringute administraatori vaade.
 • Saabunud e-kirjade ja dokumentide hävitamine.
 • Mitteaktiivsete isikute eemaldamine dokumentide õigustest.
 • Läbivaataja/täitja väljale vaikeväärtuse seadistamine.
 • Veebiteenusega dokumentide otsimine.
 • Ettevalmistused ühes Postipoisis mitme asutuse kasutusele võtmiseks.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Grupi kustutamine.
 • Grupile edastatud dokumendi logi.
 • Salvestatud päringud.
 • Dokumendi eksportimine DHX-i.
 • Kasutaja võimalus dokumendi eksport katkestada.
 • Vaikimisi protsess uue dokumendi lisamisel.
 • Linkidega seotud dokumentide õigused.
 • Taotluseta projektid.
 • Juurdepääsupiirangu õiguslike aluste klassifikaatori uus versioon.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid