2019

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Digitaalse allkirjastamise kaasajastamine.
 • Tööülesande edastajale saadetava tähtaja ületamise meeldetuletuse täiendamine puhkuste infoga.
 • Uus kasutajaroll „Väliskasutaja“.
 • Imporditud elektroonilise vastusdokumendi automaatselt õigesse küsimusse lisamine.
 • Võimalus lisada abitekst õige ekraanivormi valimiseks.
 • Võimalus tellida elektroonilise dokumendi saabumise teadet.
 • Vajadusel DHX asutuste sünkroniseerimine otse XTEE6 turvaserverist.
 • Võimalus piirata andmete nägemist dokumendil.
 • Toimikute säilitustähtaeg. Lõppenud säilitustähtajaga toimikus olevale dokumendile ei saa lisada järge, järelepärimist ega vastusdokumenti.

 

Põhjalikum kirjeldus: Lühikirjeldus versioonile 5.8-02.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • DHX tugi.
 • Versioonile 6.0 uuenenud juurdepääsupiirangu aluste klassifikaator.
 • Dokumendi täitmiseks edastamise tähtaja vaikeväärtus.
 • Dokumendi tähtaja jälgimine liigipõhiselt.
 • Teisest Postipoisist saabunud dokumendi import.
 • Muudatused puudumiste registris.
 • Muudatused kontaktisikute ja -asutuste registris.
 • Protsessiga dokumendi tööülesande pikk kommentaar.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Peale 03.12.2018 väljastatud id-kaartide tugi.
 • Saabunud e-kirjast failide importimine olemasolevale dokumendile.
 • Dokumendi edastamisel tähtajale vaikeväärtuse andmine.
 • Täitmiseks edastamata dokumentide otsimiseks uus aruanne.
 • Muudatused puudumiste registris.
 • Menetlusega seotud dokumendi e-posti aadressile eksporditava e-kirja eelhäälestamine.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid