Versioon 5.8-02

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

  • Digitaalse allkirjastamise kaasajastamine.
  • Tööülesande edastajale saadetava tähtaja ületamise meeldetuletuse täiendamine puhkuste infoga.
  • Uus kasutajaroll „Väliskasutaja“.
  • Imporditud elektroonilise vastusdokumendi automaatselt õigesse küsimusse lisamine.
  • Võimalus lisada abitekst õige ekraanivormi valimiseks.
  • Võimalus tellida elektroonilise dokumendi saabumise teadet.
  • Vajadusel DHX asutuste sünkroniseerimine otse XTEE6 turvaserverist.
  • Võimalus piirata andmete nägemist dokumendil.
  • Toimikute säilitustähtaeg. Lõppenud säilitustähtajaga toimikus olevale dokumendile ei saa lisada järge, järelepärimist ega vastusdokumenti.

 

Põhjalikum kirjeldus: Lühikirjeldus versioonile 5.8-02.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid