2016

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Lisandub PDF-i genereerimise funktsionaalsus. Versioonis 5.5 saab PDF-vormingusse genereerida ainult RTF-faile ja ainult allkirjastamise ajal.
 • Allkirjastamise tegevuse juures dokumendi logis näeb, millisel viisil dokument allkirjastati (mobiil-IDga, id-kaardiga).
 • Automaatselt imporditud menetlusdokumendid on kuni registreerimisnumbri saamiseni näha ka saabunud elektrooniliste dokumentide menüüs.
 • Imporditud registreerimata menetlusdokumendi, mille ekraanivormil on häälestatud, et registreerimisnumber peab tekkima dokumendi esmasel salvestamisel, andmevormil on registreerimise nupp.
 • Dokumendi importimisel DVK-st asendatakse viitefailide nimes "valed" sümbolid allkriipsuga ja pikk nimi lühendatakse.
 • Toimiku klassifikaatoris saab väljale "Säilitusaeg" sisestada ka teksti.
 • Ekraanivormi eksport/import sisaldab ka vormiga seotud protsessid.

Sisaldab järgmisi uusi võimalusi:

 • Lisandus võimalus dokumendi kopeerimiseks ilma viideteta.
 • Menetlusega seotud dokumendist koopia tegemisel kopeeritakse ka menetlusring.
 • Lisandus võimalus automaatselt eksporditavate failide automaatseks märgistamiseks.

Kui koos dokumendiga eksporditakse automaatselt ainult märgistatud failid, siis enne said failid märgistuse ainult kasutaja poolt käsitsi lisades. Nüüd lisandus võimalus märgistada eksporditavaid faile ka automaatselt.

Sisaldab järgmisi uusi võimalusi:

 • Erinev autentimine sisevõrgust ja välisvõrgust - eelseadistatud IP-aadressidele saab sisse logimiseks määrata teistsugused sisselogimisviisid.
 • Dokumendil olevaid andmeid saab kopeerida teise dokumendiliigiga vormile.
 • Ekraanivormi väljade täitmise kontrollides saab kasutada võrdust <>. Sellise võrdusega saab näiteks lisada tingimust, et kahest väljast üks peab kindlasti olema täidetud.
 • Toimikute hävitamisele eelnevaid kontrolle saab välja lülitada ja toimiku hävitamise aega saab reguleerida.
 • Täienes DVK asutuste ja XML-komplektide automaatne sidumine.
 • Muutusid Postipoisi kontaktandmed (klienditeeninduse telefoninumber jääb samaks)

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid