2017

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • XTEE6 tugi.
 • Lisandus tembeldatud failide dokumentidele kandmise funktsioon.
 • Lisandus võimalus taastada dokumendi andmed vanast versioonist.
 • Avalikus dokumendiregistris on näha kõik dokumendi juurdepääsupiirangu alused.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Juurdepääsupiirangu aluste valikuakna muudatused, sh lemmikaluste valimine.
 • Dokumendi juurdepääsupiirangu lõppkuupäeva kohustuslikkuse eemaldamine.
 • Lisandus uus aruanne juurdepääsupiirangu lõppkuupäeva jälgimiseks.
 • Dokumentide tähtaegade jälgimine ja meeldetuletuste saatmine.
 • Linkide struktuuride moodulis: Linkide struktuuri dokumentide failide korraga eksportimine.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Dokumentide tabeli osakonnapuu kasutamise täiendus.
 • Saabunud elektroonilise dokumendi importimisel järjeks, järelepärimiseks või vastuseks kantakse selle tühjadele väljadele väärtused algatusdokumendilt. 
 • Dokumendi teise asutuse Postipoissi teadmiseks edastamisel saab seda edastust tagasi lükata.
 • Linkide struktuuride mooduli uued arendused.

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

 • Lisandub juurdepääsupiirangu aluste klassifikaator (ver 3.0) ja selle kasutamise funktsionaalsus.
 • Lisandub võimalus failide kokkupakkimiseks ZIP-konteinerisse.
 • Lisandub võimalus dokumendi importimise käigus genereerida automaatselt isikule täitmiseks tööülesanne.
 • Lisandub võimalus järje, järelepärimise ja vastuse lisamisel genereerida ka seos dokumendi andmeväljale "Seosed".
 • Lisandub võimalus avalikustada pooleliolevat menetlusdokumenti.
 • Lisandub võimalus anda menetlusdokumendi loojale rohkem õiguseid.
 • Laieneb valik, millal menetluse käigus vastutavale isikule teateid saadetakse.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid