Versioon 5.6-02

Sisaldab järgmisi tähtsamaid muutusi:

  • Dokumentide tabeli osakonnapuu kasutamise täiendus.
  • Saabunud elektroonilise dokumendi importimisel järjeks, järelepärimiseks või vastuseks kantakse selle tühjadele väljadele väärtused algatusdokumendilt. 
  • Dokumendi teise asutuse Postipoissi teadmiseks edastamisel saab seda edastust tagasi lükata.
  • Linkide struktuuride mooduli uued arendused.


Sisaldab järgmisi oluliseimaid veaparandusi:

  • Kui kasutajal ei ole failide muutmisõigust, ei saa ta dokumendist uut versiooni teha.
  • Parandati menetlusdokumendi failide lukustamiskontrolle.
  • Parandati dokumendile kooskõlastuse andmise kontrolle.
  • Järje, järelepärimise või vastusdokumendi versioneerimine annab dokumendile küsimuse registreerimisnumbri.

 

Põhjalikum kirjeldus: Lühikirjeldus versioonile 5.6-02.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid