Kasutajatugi ja hooldus

Hooldustoe saamise eelduseks on Nortal AS-i ja Postipoisi kasutaja vahelise laiendatud õigustega litsentsilepingu olemasolu.

OÜ Postipoiss Pluss hoolduslepinguga on tagatud:

 • toote uuendused – Postipoisi  versiooni uuendused ja parandusversioonid;
 • klienditugi tööpäeviti kell 9.00 – 17.00 telefoni ja e-posti teel. Klienditoes antakse toote kasutamist puudutavaid konsultatsioone ja vajadusel saadetakse e-posti teel juhiseid;
 • toote seiskumise põhjustanud vea parandamine hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates veateate saamisest juhul, kui toode on seiskunud arendusvea ja/või installeerimise ja/või versiooniuuenduse vea tõttu;
 • tootest leitud tööd oluliselt mittetakistavate vigade parandamine 3 (kolme) kuu jooksul;
 • täiendavad hooldusega seotud teenused, mille eest tellija tasub eraldi vastavalt esitatavatele arvetele. Täiendavate teenuste eest tasumine toimub vastavalt tunnihinna alusel.

Veateate edastamisel tuleb Postipoisi kasutajatoele edastada järgnev informatsioon:

 • vigase protseduuri toimumiskoht (nt töökoht vms), juhul kui see on oluline vea esinemise sisukohalt ja seda on võimalik tuvastada;
 • milles viga väljendub (vea kirjeldus);
 • veateate edastanud kontaktisiku nimi;
 • veateate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

Täiendavalt tasustatavad teenused on:

 • riistvara riketest ja tõrgetest põhjustatud toote kahjustuste kõrvaldamine;
 • koolitus ja konsultatsioonid toote laiendamise korral täiendava funktsionaalsuse  või uue versiooni kasutuselevõtmisel;
 • toote ebaõigest kasutamisest tekkinud vigade parandamine. Vea põhjus määratakse kindlaks kontaktisikute kokkuleppel.

Kõigi täiendavalt tasustatavate tellitud tööde teostamisel OÜ Postipoiss Pluss poolt koostatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, millele kirjutavad alla Hiie Viigipuu ja tellija kontaktisik. Aktis fikseeritakse töö sisu ja alguse ning lõpu kuupäev/kellaaeg.

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid