Võimalustest lähemalt

Postipoiss võimaldab juhtida ja hallata organisatsiooni saabuvaid ja väljaminevaid dokumente, neid registreerida/luua, hallata, säilitada ja kontrollida kasutades automaatseid protsesse ning lõpuks arhiveerida. Samuti võimaldab Postipoiss luua tööülesandeid, hallata organisatsiooni partnerite kontaktandmeid, otsida salvestatud informatsiooni ja trükkida välja otsingutulemusi.

Postipoiss toetab ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamist.


Postipoiss standardfunktsionaalsus koosneb järgmistest moodulitest:

 • Seaded – Postipoisi häälestamise moodul. Peakasutaja administreerib siin Postipoisi oma asutusele vastavaks.
  • Kasutajate haldus toimub rollide ja gruppide põhiselt. Postipoisis on vaikimisi sisse ehitatud 3 rolli (administraator, kasutaja, vaatleja). Igale kasutajale antakse oma kasutajanimi ja parool, millega ta saab süsteemi sisse logida. Kasutajate tegevused on autenditud.
  • Postipoisis on võimalik dokumentide loomisel kasutada erinevaid dokumendiliigipõhised ekraanivorme. Ekraanivormid on vabalt kujundatavad ning kasutatavaid andmevälju saab juurde teha ning muuta.  Ekraanivormidele saab lisada ka dokumendi blanketid.
  • Parameetrid, mis võimaldavad muuta toote üldist loogikat (näiteks, milliseid on dokumendi moodulis otsinguväljad) ja häälestus, millal toimuvad automaatsed protsessid. Lisaks ka tehnilised parameetrid, kus paiknevad süsteemile vajalikud osad.
 • Dokumendid – moodulis hallatakse asutuse dokumente ja seadistatakse ettevõtte dokumendipuu vastavalt asutuse dokumendi loetelule. Lisaks saab kasutaja teostada otsinguid dokumentide tabelist, dokumente luua, registreerida ja edastada teistele kasutajatele.
 • Digitaalselt allkirjastatud dokumentidega tööks ei ole vaja lisatarkvara – abistab digitaalse allkirja andmisel ning loob võimalused tööks allkirjastatud dokumentidega.
 • Tööülesanded – moodulis hallatakse kasutaja tööülesandeid, mis on seotud dokumentidega. Kasutaja jaoks on tööülesanded jaotatud menüüdesse tegevuste kaupa.
 • Uus dokument – toimub dokumentide sisestamine Postipoissi läbi liigipõhiste dokumendi vormide.
 • Otsing – moodul võimaldab teha aruandeid ja statistikat (näiteks tähtajaks vastamata dokumendid jne). Lisaks sellele on võimalik teha vajadusele vastavaid väljavõtteid (vabad päringud) ja neid väljastada Excelisse, kus saab neid töödelda.
 • E-kirjad –  kasutatakse kasutajate teavitamiseks tööülesannetest või vastamata dokumentidest e-posti teel.
 • Kalender – selles moodulis saab planeerida asutuse ühisressursse ning neid seal hallata (näiteks auto, nõupidamiste ruum, koosolek, grafoprojektor).
 • Abi – sisaldab Postipoisi kasutamise juhendeid.
 • Taustaprotsess – mis teeb automaatseid tegevusi – näiteks saadab kasutajatele tähtaegade meeldetuletusi ja uusi tööülesandeid, asjaajamisaasta lõppemisel sulgeb jooksva aasta sarjad ning nullib loendurid.

 

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid