Avalikustamine

Avalik veeb ei käi asutuse dokumendiregistris, vaid kasutab vajalikest dokumentidest koopiat.

Avalike dokumentide hoidmiseks on mitu võimalust:

  • avalik dokumendiregister (Sauruse ADR), mis on välja töötatud Saurused OÜ ja Postipoisi meeskonna koostööna ja mida hetkel hooldab OÜ Postipoiss Pluss;
  • kliendi enda poolt hallatav register;
  • KOVTP (kohalike omavalitsuste teabeportaal).

©2017 OÜ Postipoiss Pluss. Kõik õigused kaitstud.

KONTAKT

Postipoisi klienditeenindus

Tel: 800 2211
E-posti aadress: postipoiss@ppoiss.ee

Jälgi meid